KØBENHAVN

Bendix Transport Danmark A/S
Jernholmen 39
DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 772244
Telefax 36 771502
cph@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33

FREDERICIA
Bendix Transport Danmark A/S
Europavej 40, Taulov
DK-7000 Fredericia
Telefon 75 564444
Telefax 75 564400
frc@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33


logistik

Ordet logistik stammer oprindeligt fra Grækenland
og betyder i en lettere omskrivning: 

      ”Det kompleks af handlinger, der

        bevirker, at den ønskede vare  
        kommer frem til den rigtige kunde,  
        på det rigtige sted, i de rigtige mængder   
        og på det rigtige tidspunkt”.

 

Den om sig gribende globalisering betyder, at
gods, mennesker og information frit kan bevæge
sig uden handelshindringer eller logistiske
barrierer for transporten.


I stort omfang har det ændret virksomhedernes
forsyningskæder og medført store krav til
optimering og rationalisering for at sikre
forsyningssikkerheden, eftersom globaliseringen
har forøget det interkontinentale såvel som det
kontinentale og hjemlige transportbehov.


Det stiller naturligvis tilsvarende større krav til
transportøren og dennes globale netværk, globale
erfaring og evne til at kombinere de nødvendige
elementer til de individuelle transportløsninger og
informationsbehov, der efterspørges af kunderne.


Vi disponerer over de elementer, der sikrer
leveringssikkerheden via globale multimodale
transportsystemer til lands, til vands og i luften og
lokale lagerhoteller, fragtterminaler og distribu-
tionssystemer – altid med KUNDEN I CENTRUM.