KØBENHAVN

Bendix Transport Danmark A/S
Jernholmen 39
DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 772244
Telefax 36 771502
cph@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33

FREDERICIA
Bendix Transport Danmark A/S
Europavej 40, Taulov
DK-7000 Fredericia
Telefon 75 564444
Telefax 75 564400
frc@bendixtransport.dk
CVR-nr. 18 23 61 33


landtransport

Den 1. maj, 1984 startede vi med opbygningen
af EGNE EUROPÆISKE BILTRAFIKKER inden for
stykgods- og full load transport.


Vor strategi er uændret. Vi vil fortsat levere
kvalitet frem for kvantitet i trafikker, der bygger
på et højt serviceniveau, og som tilgodeser 
kundernes krav om personlig og omhyggelig
servicering.


Vi har opbygget et fintmasket net af agenter
og partnere i de fleste lande på Det europæiske
Kontinent, og det er af afgørende betydning for
vore fortsatte muligheder for at producere
GODE OG STABILE TRANSPORTRUTER, som
langt de fleste eksportører og importører vil
være godt tilfredse med.